Sunday, November 1, 2009

Mga Salawikain (The programmers' way)

Pag may tiyaga, may nilaga.
if (tiyaga.isEmpty) {nilaga.setEmpty( );}
Kung ano ang puno, sya rin ang bunga.
public class Bunga extends Puno

Nasa huli ang pagsisisi.
while(!EOF() ) {
  pagsisisi = false;
}
pagsisisi = true;
Pagkahaba-haba man ng prusisyon, sa simbahan pa rin ang tuloy.
for(int i=0; i <= n; i++){if(i=n) {Prusisyon[ i] = "Simbahan";} )
Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda.
if (x.wika.isMahal( ) == false){
  isda.setMalansa = true;
  x > hayop;
  x > isda;
}
Maliit man ang butas, lumalaki.
while(butas < Long.MAX_VALUE) {
  butas++;
}
Anuman ang gagawin, makapitong isipin.
for (int i=1;i<=7;i++) {
  think();
}
Habang may buhay, may pag-asa.
while(alive) {
}
hope = 0;
Aanhin pa ang damo pag patay na ang kabayo?
public class Kabayo {
  private boolean isAlive;  
  public void feed(Object damo) {
    if(isAlive == false) {
      throw new RuntimeException( "Aanhin ko yang " + damo + "? Patay na ako eh.");
    } else {
      digest(damo) ;
    }
  }
}
Combo: Habang may buhay, may pag-asa.+ Kung gusto, maraming paraan; kung ayaw, maraming dahilan.
buhay = true;
do {
  pagasa = 1; 
  if(gusto == true)
    paraan++;
  else
    dahilan++;    
  buhay = isAlive(); // check if still alive    
} while(buhay) ;
pagasa = 0;
Habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot.
while(kumot. length < person.height) {
  person.setPosition( "baluktot" );
}
Oo, inaamin ko, sila ay mga yakal, lawaan, apitong at narra, at kami ay saging lang. Pero maghanap kayo ng puno sa buong Pilipinas, saging lang ang may puso. Saging lang ang may puso!
Puno markLapid = new Saging();
markLapid.setMayPuso(true);
Puno[] philippineTrees = {new Yakal(), new Lawaan(), new Apitong(), new Narra(), markLapid};
for (Puno tree : philippineTrees) {
  if (tree.mayPuso( )) {
   System.out.println( "May puso!");
  } else {
   System.out.println( "Walang puso.");
  }
}
Nasa tao ang gawa nasa Diyos ang awa.
public class Tao {
  public void gawa() {
    ...
  }
}
public class Diyos {
  public boolean awa(Tao tao) {
    ...
  }
}
Ang taong nagigipit, sa patalim man ay kumakapit.
public class Tao {
  private boolean nagigipit;
  private boolean mayPatalim;  
  public void kapitPatalim( ) {
    if(nagigipit) {
      mayPatalim = true;
    }
  }
}

No comments:

Post a Comment